Kallima News

19 mar
2015

Skalničníky na hrade

Národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch s dominantným Čachtickým hradom na svojom vrchole v nadmorskej výške 350 m n. m. je známa vzácnou teplomilnou a suchomilnou flórou a faunou. Priamo v areáli Čachtického hradu sa nachádza lokalita s výskytom suchomilných rozchodníkov a skalničníka guľkovitého - Jovibarba globifera subsp. hirta var. glabrescens (Sabr.) Hadrava & Miklánek, ktoré majú teraz v jarných mesiacoch mimoriadne atraktívne sfarbenie.

|Zobrazené 1707 x|