Kallima News

Huby
Chriapač kučeravý (13. 10. 2022)
Konárovka hrebenitá (4. 10. 2022)
Muchotrávka červená (2. 10. 2022)
Sliziak mazľavý (28. 9. 2022)
Hnojník obyčajný (27. 9. 2022)
Koralovec jedľový (24. 9. 2022)
Šupinovka ohnivá (16. 9. 2022)
Hľuznatka veternicová (20. 4. 2022)
Vlasovníčka osia (4. 4. 2022)
Ohnivec (22. 2. 2022)
Parôžkovec malý (8. 2. 2022)
Mäkkúšik kučeravý (23. 12. 2021)
Rôsolovka zlatožltá (20. 12. 2021)
Uchovec bazový (19. 12. 2021)
Plamienka zimná (18. 12. 2021)
Golierovka zelenkastá (5. 11. 2021)
Štítovnička (23. 9. 2021)
Tanierovka oranžová (10. 9. 2021)
Jahodník sasankovitý (9. 9. 2021)
Čiaškovec pásikavý (5. 9. 2021)
Koralovec bukový (12. 9. 2020)
Rôsolovec červený (4. 9. 2020)
Hadovka smradľavá (4. 7. 2020)
Drevnatec parohatý (1. 11. 2016)
Sírovec obyčajný (4. 6. 2016)