Kallima News

08 sep
2022

Flamulaster žltooranžový

Flamulaster žltooranžový - Flammulaster limulatus (Fr.) Watling (kržatka šikmá), čeľaď Inocybaceae (Huby)

Vzácný druh rastúci najmä v pralesovitých porastoch na tlejúcom dreve listnatých, vzácne aj ihličnatých drevín. Považuje sa za významného indikátora pôvodnych bukových lesov Európy.

|Zobrazené 243 x|