Kallima Alpines & all

Skalné ruže

Skalné ruže sú "takmer" uniformné v stavbe a tvare tela, ale zas neuveriteľne rozmanité po farebnej stránke. Botanických druhov nie je veľa, ale bolo vypestovaných niekoľko stoviek až tisícok farebných kultivarov a mnoho medzidruhových hybridov - ktoré sú predmetom zberateľskej a šľachtiteľskej vášne. Patrí sem ešte niekoľko veľmi podobných rodov (Jovibarba, Rosularia, Sempervivela, Orostachys a niekoľko druhov r. Sedum).

V našom katalógu sú rozdelené do 5 skupín:

 • Botanické druhy

  ich poddruhy, variety a lokálne formy, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo voľnej prírode.
 • Prírodné hybridy

  vznikli prirodzeným krížením botanických druhov rastúcich na rovnakých lokalitách vedľa seba. V latinských názvoch majú medzi rodovým menom (Sempervivum) a druhovým x, v literatúte tiež nájdete ×.
 • Kultivary

  umelo vypestované, často mnohonásobné krížence medzi botanickými druhmi, prírodnými hybridmi a už existujúcimi kultivarmi. Veľká väčšina vznikla náhodne, bez cielenej hybridizície a bez informácií o opeľovačovi.
 • Jovibarba

  samostatný rod skalných ruží, ktorý bol v minulosti a najnovšie je opäť zaraďovaný do rodu Sempervivum. Podobne aj tu, najmä u druhu Jovibarba heuffelii existuje veľké množstvo kultivarov.
 • Podobné druhy

  sú zástupcovia rodov Orostachys, Rosularia, Sempervivela a niekoľko druhov z veľkého rodu Sedum. Patria tiež do čeľade Crassulaceae a svojou morfologickou stavbou sú s rodom Sempervivum veľmi podobné. Tiež nárokmi na pestovanie sa s nim prakticky zhodujú.