Kallima Alpines & all

Sempervivum calcareum ex Italy

Druh:
Sempervivum calcareum ex Italy
Rod:
Sempervivum
Čeľaď:
Crassulaceae
Synonyma:
Sempervivum 'Italia' (missp.)
Sempervivum calcareum 'Italia' (missp.)
Slovensky:
Skalnica vápnomilná
Česky:
Netřesk vápnomilný
Anglicky:
Houseleek
Pôvod rastliny:
JKB/DRL - 2007
Lokálna forma skalnice vápnomilnej z Talianska (bližšia identifikácia lokality zberu nie je známa).