Kallima Alpines & all

Campanula alpestris

Druh:
Campanula alpestris All.
Rod:
Campanula
Čeľaď:
Campanulaceae
Synonyma:
Campanula allionii Vill.
Slovensky:
Zvonček
Česky:
Zvonek
Je to endemit západných Álp (Francúzsko a Taliansko), kde rastie na sutiach a kamenistých lúkach až do nadmorskej výšky 2800 m. Podľa údajov z literatúry najčastejšie rastie na vápencových podkladoch, ale vyskytuje sa aj na kyslých horninách. Vytvára nízke prízemné ružice, z ktorých vyrastajú stonky asi 5 - 10 cm vysoké, ktoré nesú jeden veľký kvet modrej až modrofialovej farby. Rozrastá sa podzemnými výbežkami a tak vytára riedke koberce. Na pestovanie je to náročný zvonček, potrebuje veľmi dobre priepustný substrát s dostatočným podielom dolomitickej drviny. Neznáša obedňajší úpal a je veľmi náchylný na uhnívanie, pokiaľ je premokrený. V zime potrebuje ochranu pred nadbytočným zimným vlhkom.