Kallima News

Huby
Hľuznatka veternicová (20. 4. 2022)
Vlasovníčka osia (4. 4. 2022)
Ohnivec (22. 2. 2022)
Parôžkovec malý (8. 2. 2022)
Mäkkúšik kučeravý (23. 12. 2021)
Rôsolovka zlatožltá (20. 12. 2021)
Uchovec bazový (19. 12. 2021)
Plamienka zimná (18. 12. 2021)
Golierovka zelenkastá (5. 11. 2021)
Štítovnička (23. 9. 2021)
Tanierovka oranžová (10. 9. 2021)
Jahodník sasankovitý (9. 9. 2021)
Čiaškovec pásikavý (5. 9. 2021)
Koralovec bukový (12. 9. 2020)
Rôsolovec červený (4. 9. 2020)
Hadovka smradľavá (4. 7. 2020)
Drevnatec parohatý (1. 11. 2016)
Sírovec obyčajný (4. 6. 2016)