Kallima Alpines & all

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Všetko  - 6 taxónov

Všetko

- (6) taxónov

Townsendia alpigena

Rozšírená je v centrálnych Skalnatých horách v USA a Kanade, kde osídľuje skalnaté svahy v nadmorskej výške 2000 - 3100 m. Listy majú tmavozelenú ...

Townsendia hookeri

Je rozšírená na širokom území amerického západu od Texasu až po Kanadu. Uprednostňuje spoločenstvá suchých skalnatých svahov, v Skalnatých ...

Townsendia incana

Je to dosť rozšírený druh, ktorý sa vyskytuje hlavne na suchých miestach (okraje púští, suché náhorné planiny) amerického juhozápadu, v ...

Townsendia leptotes

Je to jeden z najmenších zástupcov rodu. Pochádza z vyšších polôh Colorada a Montany, kde osídľuje suché skalnaté svahy v nadmorskej výške 2300 - ...

Townsendia rothrockii

Vysokohorský druh, ktorý sa vyskytuje na pomerne malom území v centrálnej časti a na náhornej plošine Skalnatých hôr v Colorade v nadmorskej výške ...

Townsendia spathulata

Rozšírená je v Montane a Wyomingu, kde osídľuje suché skalnaté svahy v nadmorskej výške 1600 - 2300 m. Krátke jemne ochlpené listy sú usporiadané ...

Strany: 1