Kallima Alpines & all

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Všetko  - 3 taxóny

Všetko

- (3) taxóny

Gentiana acaulis

Horec bezbyľový rastie v Európe v nadmorskej výške 1200 - 3000 m, v spoločenstve trávnikov. Na skalkách a v záhradách sa ale najčastejšie pestujú ...

Gentiana angustifolia 'Iceberg'

Pôvodný druh horca úzkolistého je rozšírený v juhozápadných Alpách a vzácne aj vo východných Pyrenejach, kde osídľuje prevažne trávnaté a ...

Gentiana septemfida var. lagodechiana

Rastie v nadmorskej výške od 1400 do 2300 m, na horských lúkach v Malej Ázii, Iráne, Turkmenistane, na Altaji a Kaukaze. Stonky tohto horca sú ...

Strany: 1