Kallima Alpines & all

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Všetko  - 2 taxóny

Všetko

- (2) taxóny

Alchemilla conjuncta

Európsky druh, ktorý sa vyskytuje najmä v Alpách, kde rastie v trávnatých spoločenstvách. Je to dekoratívna rastlina, ozdobná najmä listami, ktoré ...

Alchemilla erythropoda

Rozšírená je v Európe a Malej Ázii, kde rastie medzi skalami na malých trávnatých lúčkach v nadmorskej výške od 1700 do 3500 m. Jemne ochlpené, ...

Strany: 1