Kallima Blog

09 máj
2017

Horec Kochov v Bielych Karpatoch

Po včerajšom nádhernom teplom dni, strávenom na Žalostinskej vrchovine, dnes poobede už prúdil do našej oblasti studený vzduch a tak bolo aj v Bielych Karpatoch. Teplota okolo 5 - 6° C a k tomu studený severák, naozaj strašná zima, pomaly na zimné oblečenie, ktoré samozrejme zostalo doma. Napriek tomu sme nechceli premeškať kvitnutie vstavačovcov bazových v PP Nové louky, najmä keď na nasledujúcu noc meteorológovia avizovali mrazy.

Horec Kochov (Gentiana acauli)

Prvá naša zastávka bola v PP Za lesem - jedinej lokality v Bielych Karpatoch, kde pôvodne rástol horec Kochov (Gentiana acaulis L). Od r. 1995 tu prebieha pokus o jeho reintrodukciu, pretože v 20. storočí bola táto lokalita intenzívne obhospodarovaná, pásol sa tu dobytok, čo prispelo k úplnému zničeniu celej populácie. Pred dvoma rokmi sme tu horce Kochove nenašli a podobne sme dopadli aj pred 9 dňami. Dnes sa na nás šťastie usmialo a našli sme pekný trs s veľkými pukmi a jedným kvetom tesne pred otvorením.

Praslička najväčšia (Equisetum telmateia)

PP Hrnčárky sa nachádza v Stráňanskej kotline, na ľavom svahu potoka Klanečnice, neďaleko rybníka Žabka. Na spodnej časti je menšia mokraď s lúčnym penovcovým prameniskom, kde sa momentálne prebúdzali k životu prasličky najväčšie (Equisetum telmateia Ehrh).

Kozinec dánsky (Astragalus danicus)

Kozinec dánsky (Astragalus danicus Retz.) je v Bielych Karpatoch pomerne hojný a dá sa vidieť takmer na každej vhodnej lokalite, tento rástol pri ceste do Korytnej.

Pohľad na Strání z cesty do Korytnej.

Vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina)

PP Nové louky leží bezprostredne pri ľavej strane cesty do Korytnej na mierne severne exponovanom svahu, v nadmorskej výške 500 - 560 m n. m. Ako už názov prezrádza je tvorená bielokarpatskými lúkami s viacerými mokraďami a pestrou teplomilnou flórou. Momentálne tu kvitne veľké množstvo vtavačovcov bazových (Dactylorhiza sambucina (L.) Soó.), jednoducho nádhera.

Variabilita vstavačovca bazového (Dactylorhiza sambucina) v PP Nové louky.

Na záver našej asi 8 km prechádzky sme sa ešte zastavili na neveľkej rozhľadni Obecnice s peknými výhľadmi smerom kde nerastú stromy. Výhľadom k Veľkej Javorine bránia stromy, ktoré sú vyššie ako rozhľadňa.

Posledná aktualizácia 12. mája 2017

Autor: Jaroslav Švec
|Zobrazené 2093 x|