Kallima Alpines & all

Sempervivum ciliosum ex Banderica

Druh:
Sempervivum ciliosum ex Banderica
Rod:
Sempervivum
Čeľaď:
Crassulaceae
Synonyma:
Sempervivum ciliosum var. bandericianum
Sempervivum ciliosum 'Bandericum'
Slovensky:
Skalnica
Česky:
Netřesk
Anglicky:
Houseleek
Pôvod rastliny:
ZV - 2007
Lokálna forma Sempervivum ciliosum pochádza z lokality Banderica v bulharskom Pirine. Niekedy je uvádzaná aj ako varieta, alebo kultivar.