Kallima Alpines & all

Valeriana supina

Druh:
Valeriana supina Ard.
Rod:
Valeriana
Čeľaď:
Valerianaceae
Slovensky:
Valeriána
Česky:
Kozlík rozkladitý, Kozlík nízký
Drobný vysokohorský a chladnomilný druh rastie vo svojej domovine - Východných Alpách a Apeninách na sutiach s vápenatým podkladom, na okraji snehových polí, v nadmorskej výške až do 2700 m. Tvorí nízke koberce vysoké 1 - 5 (6) cm. Drobné ružové kvety, usporiadané do malých hlávok, sa na prírodných stanovištiach objavujú od konca júna do augusta. V kultúre ale môžeme často vidieť kvitnúce rastliny už koncom apríla a hlavné obdobie kvitnutia je v máji. Pestujeme ju v dobre priepustnom substráte s obsahom vápnika, na chladných miestach skalky s odklonom od slnka. V lete udržujeme substrát mierne vlhký, v zime ale potrebuje sucho. Vzhľadom k svojej veľkosti je predurčená do malých skaliek a hypertufových korýt.