Kallima Alpines & all

Sempervivum marmoreum ex Cheile Turzii

Druh:
Sempervivum marmoreum ex Cheile Turzii
Rod:
Sempervivum
Čeľaď:
Crassulaceae
Slovensky:
Skalnica
Česky:
Netřesk
Anglicky:
Houseleek
Pôvod rastliny:
ZV - 2007
Lokálna forma skalnice (Sempervivum marmoreum Griseb.) pochádza zo zberu v krasovej rokline Cheile Turzii, ležiacej v severozápadnom Rumunsku v Transylvánskych Alpách.