Kallima Alpines & all

Gentiana angustifolia 'Iceberg'

Druh:
Gentiana angustifolia 'Iceberg'
Rod:
Gentiana
Čeľaď:
Gentianaceae
Slovensky:
Horec úzkolistý
Česky:
Hořec úzkolistý
Pôvodný druh horca úzkolistého je rozšírený v juhozápadných Alpách a vzácne aj vo východných Pyrenejach, kde osídľuje prevažne trávnaté a kamenisté svahy s vápencovým podkladom od nadmorskej výšky 900 m až po 2800 m n. m. Eliptické listy sú usporiadané do ružíc, ktoré vytvárajú nízke koberce. Veľké lievikovité kvety kultivaru Iceberg sú bledomodré a rozkvitajú v máji až júni. Tento horec pestujeme v dobre priepustnom substráte s miernym obsahom vápnika, v dobe vegetácie dostatočne vlhkej.