Kallima Blog

16 máj
2015

Rozhľadňa U Křížku

V záhrade ešte dokvitajú posledné horce, tak padlo na dnes rozhodnutie ísť sa pozrieť na jednu lokalitu v Bielych Karpatoch, kde by ešte mohli kvitnúť. Je takmer 11 hod., auto nechávame neďaleko cesty do Strání, a po ceste smerom ku Kamennej boude už ideme pešo. Prvé čo registrujeme je najvyšší vrch Bielych Karpát - Veľká Javorina.

Prírodná pamiatka Za lesem

Prvá naša zastávka je v prírodnej pamiatke Za lesem. Je to jedna z dvoch lokalít na Morave, kde pôvodne rástol horec Kochov - Gentiana acaulis L. (hořec bezlodyžný), čeľaď Gentianaceae (horcovité). Žiaľ v 20. storočí bola táto lokalita intenzívne obhospodarovaná, hnojená minerálnymi hnojivami, pásol sa tu dobytok, čo prispelo k úplnému zničeniu jedinej populácie horca Kochovho v Bielych Karpatoch. Od r. 1995 tu prebieha pokus o jeho reintrodukciu, my sme však tentokrát šťastie nemali a nenašli sme ani jedinú rastlinku. Je nutné spomenúť, že na tejto lokalite je tiež bohatá populácia šafranu bielokvetého - Crocus albiflorus Kit. ex Schult. (šafrán bělokvětý), čeľaď Iridaceae (kosatcovité), tiež jediná v Bielych Karpatoch, ktoré už samozrejme boli dávno odkvitnuté.

Na druhej strane cesty nás malá značka nasmeruje k studničke ukrytej na kraji lesa, odkiaľ pokračujeme krížom cez lúky a po lesných cestičkách dolu smerom k Strání. Ideme len intuitívne, pretože značka tadiaľto nevedie. Pomaly pomedzi stromy začína presvitať vodná hladina a to už vieme, že sme nezablúdili.

Prichádzame k rybníku Žabka zvanom tiež Straňanská nádrž, ktorý je napájaný vodou z potôčika Klanečnice. Pôvodne slúžil ako zásobáreň vody, ale v r. 2003 bol kompletne zrekultivovaný, vybudovali tu novú hrádzu a teraz slúži najmä na chov rýb a rekreačné účely. Našim cieľom však nie je rybník, ale prírodná pamiatka Hrnčárky, ležiaca neďaleko.

Prírodná pamiatka Hrnčárky

Malá prírodná pamiatka Hrnčárky je tvorená bielokarpatskými kvetnatými lúkami, s mokraďou a lúčnym penovcovým prameniskom a nachádza sa v Stráňanskej kotline, na ľavom svahu potoka Klanečnice, neďaleko rybníka Žabka. Mala by to byť lokalita so vzácnymi a ohrozenými rastlinami, vrátane viacerých orchideí. Dnes však šťastie na vzácnosti nemáme a musíme sa uspokojiť s druhmi, ktoré už väčšinou v našej digitálnej zbierke fauny a flóry sú.

Tým končí naše dnešné botanizovanie a po úspešnom zdolaní miestami hustých kriačin prekračujeme cestu do Strání a o chvíľu sa napájame na červenú značku, ktorej sa už budeme stále držať aj pri ceste späť.

Relatívne svižným krokom pokračujeme mierne zvlnenou krajinou s peknými výhľadmi na dedinku Strání a Biele Karpaty, ako aj na západnú stranu smerom k Uherskému Brodu, až k malej rozhľadničke nad dedinkou Březová.

Rozhladňa U Křížku (Suchá Loz)

Rozhladňa U Křížku (Suchá Loz) je jedna zo šiestich rovnakých rozhľadní postavených v tejto oblasti v r. 2011. Je vysoká 13 m, vyhliadková plošina je vo výške 10 m a nachádza sa v nadmorskej výške 600 m. Západným smerom nie je vidieť prakticky nič, pretože vo výhľade bránia vysoké stromy, opačným smerom sa už ponúkajú celkom pekné výhľady na Biele Karpaty s Lopeníckou a Javorinskou hornatinou, rozdelených Bošáckou dolinou, ktorá pokračuje od Březovej až k Trenčianskym Bohuslaviciam. V diaľke vidieť aj Považský Inovec.

Cestou späť sa ešte chceme zastaviť na podobnej rozhľadničke Obecnice. Keďže mapu ani navigáciu nemáme tak sme ju nenašli, pretože vzhľadom k svojej výške zostala ukrytá za stromami a hoci sme šli len niekoľko metrov od nej nevideli sme ju. Aj keď sme nenašli všetko čo sme dnes plánovali, po necelých 15 km jarnej prechádzky po Bielokarpatských lesoch a lúkach sa spokojní vraciame domov.

Posledná aktualizácia 17. novembra 2016

Autor: Jaroslav Švec
|Zobrazené 1100 x|