Kallima Blog

28 júl
2018

PR Rojkovské rašelinisko

Malá botanická výprava k Stankovanom, kde na ľavom brehu Váhu, na severnom úpätí Kopy (1187 m n. m.), ešte pred sútokom s Oravou leží neveľké rašelinisko, staré viac než 15 000 rokov. Je to unikátne územie - mokraď typu travertínového pramenného slatiniska, s minerálnymi prameňmi, s vývermi plynov, bublajúcimi bahennými dierami, s množstvom vzácnych chránených druhov rastlín. Už v minulosti dochádzalo k negatívnym vplyvom na rašelinisko odvodňovaním, hĺbením priekop a najmä ťažbou rašeliny pre neďaleké ľubochnianske kúpele.

Najkrušnejšie chvíle však postihli Rojkovské rašelinisko v nedávnej minulosti, pretože existovala reálna hrozba, že tesne okolo neho sa bude stavať diaľnica D1, čím dôjde k narušeniu celého ekosystému a jeho pravdepodobnému zániku. Podľa všetkého samotná príroda to zariadila tak, že nakoniec sa bude realizovať šetrnejší variant s tunelom popod prírodnú rezerváciu Korbeľka.

Napriek vrcholiacemu letu a suchu sa mi ešte podarilo nájsť dosť zaujímavých, kvitnúcich rastlín.

Vrbica vŕbolistá (Lythrum salicaria L.)

Čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris L.), šišak vrúbkovaný (Scutellaria galericulata L.),
bielokvet močiarny (Parnassia palustris L.)

Kruštík močiarny (Epipactis palustris (L.) Crantz), brusnica pravá (Vaccinium vitis-idaea L.),
rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia L.)

Očianka Rostkovova (Euphrasia rostkoviana Hayne), mäta roľná (Mentha arvensis L.),
ihlica roľná (Ononis arvensis L.)

Po 3 hodinách prieskumu sa vraciam do Stankovian.

Návštevu PR Močiar, ležiacu na pravom brehu Váhu nakoniec musím odložiť na neskôr. Blížiaca sa búrka mi ju dnes nedopriala.

Fotografie vo väčšom rozlíšení si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz

Posledná aktualizácia 29. mája 2020

Autor: Jaroslav Švec
|Zobrazené 1222 x|