Kallima Blog

28 júl
2018

PR Rojkovské rašelinisko

Malá botanická výprava k Stankovanom, kde na ľavom brehu Váhu, na severnom úpätí Kopy (1187 m n. m.), ešte pred sútokom s Oravou leží neveľké rašelinisko, staré viac než 15 000 rokov. Je to unikátne územie - mokraď typu travertínového pramenného slatiniska, s minerálnymi prameňmi, s vývermi plynov, bublajúcimi bahennými dierami, s množstvom vzácnych chránených druhov rastlín. Už v minulosti dochádzalo k negatívnym vplyvom na rašelinisko odvodňovaním, hĺbením priekop a najmä ťažbou rašeliny pre neďaleké ľubochnianske kúpele.

Najkrušnejšie chvíle však postihli Rojkovské rašelinisko v nedávnej minulosti, pretože existovala reálna hrozba, že tesne okolo neho sa bude stavať diaľnica D1, čím dôjde k narušeniu celého ekosystému a jeho pravdepodobnému zániku. Podľa všetkého samotná príroda to zariadila tak, že nakoniec sa bude realizovať šetrnejší variant s tunelom popod prírodnú rezerváciu Korbeľka.

Napriek vrcholiacemu letu a suchu sa mi ešte podarilo nájsť dosť zaujímavých, kvitnúcich rastlín.

Vrbica vŕbolistá - Lythrum salicaria L.

Čerkáč obyčajný - Lysimachia vulgaris L.

Šišak vrúbkovaný - Scutellaria galericulata L.

Bielokvet močiarny - Parnassia palustris L.

Kruštík močiarny - Epipactis palustris (L.) Crantz

Brusnica pravá - Vaccinium vitis-idaea L.

Rosička okrúhlolistá - Drosera rotundifolia L.

Očianka Rostkovova - Euphrasia rostkoviana Hayne

Mäta roľná - Mentha arvensis L.

Ihlica roľná - Ononis arvensis L.

Po 3 hodinách prieskumu sa vraciam do Stankovian.

Návštevu PR Močiar, ležiacu na pravom brehu Váhu nakoniec musím odložiť na neskôr. Blížiaca sa búrka mi ju dnes nedopriala.

Všetky fotografie z výletu PR Rojkovské rašelinisko

Posledná aktualizácia 29. mája 2020

Autor: Jaroslav Švec
|Zobrazené 66 x|